Түүх соёлын жимээр аялсан нь
Түүх соёлын жимээр аялсан нь