Түүх соёлын жимээр аялсан нь
Түүх соёлын жимээр аялсан нь

ЕБС-ийн хүүхдүүдийн амьдралын хэв маяг, зан байдал, нас, онцлог, танин мэдэх хүсэл, тэмүүлэлтэй нь нийцтэй, хүсэл сонирхолд тохируулан илүү бүтээлч, сонирхол татсан хэлбэрээр монголын түүх, нүүдэлчдийн өв соёл, түүхэн дурсгалт газруудын талаарх мэдлэг ойлголтыг өгөх замаар хойч үедээ үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийг төлөвшүүлэх, түүх соёлоороо бахархах, тэдгээрийн үнэ цэн, утга агуулга, ач холбогдлыг ойлгуулах зорилгоор энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.